Национално бюро за правна помощ

Националното бюро за правна помощ (НБПП) е български държавен орган, който съвместно с адвокатските съвети предоставя правна помощ на лица с ниски доходи, лица, настанени в специализирани институции, деца в риск, лица, задържани от полицията, кандидати за убежище, чужденци, които се подготвят за депортиране или експулсиране от страната и други уязвими лица.

Как може да ви помогне

Правна помощ

Правната помощ се състои от консултации с цел постигане на споразумение преди започване на съдопроизводство или завеждане на дело; подготовка на документи за завеждане на дело и процесуално представителство от адвокат. НБПП предоставя правна помощ, когато органът, ръководещ процесуалните действия (например съда), реши, че заинтересованото лице (например подсъдим по наказателно дело или страна в гражданско производство) трябва да бъде представлявано от адвокат. Председателят на НБПП предоставя правна помощ за консултации и за подготовка на документи за завеждане на дело.

Изисквания за допустимост

Можете да получите правна помощ, ако сте:

 • Лице, което отговаря на условията за получаване на месечна социална помощ съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или лице, което получава целева еднократна социална помощ.
 • Лице, което е настанено в специализирана социална институция или в резидентна грижа.
 • Дете, настанено в приемна грижа или настанено в семейство на роднини или близки.
 • Дете в риск.
 • Дете или възрастен, който получава редовна издръжка от своите родители; жертва на домашно или сексуално насилие или трафик на хора ако не разполагате със средства.
 • Кандидат за убежище.
 • Чужденец, който подлежи на депортиране/експулсиране или е задържан в специализирана институция, който не може да си позволи да плати на  адвокат.
 • Лице, на което е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство което не може да си позволи да плати на адвокат.

Горещ телефон

Можете да позвъните на тел. 070018250 за да получите информация относно безплатната правна помощ или правен съвет.

Дейности

Националното бюро за правна помощ:

 • Осъществява общо и методическо ръководство на дейността по предоставянето на правна помощ.
 • Изготвя проект на бюджет за правна помощ.
 • Разпорежда се със средствата по бюджета за правна помощ.
 • Организира воденето на Националния регистър за правна помощ;
 • Заплаща предоставената правна помощ.
 • Осъществява контрол по предоставянето на правна помощ;
 • Подготвя законопроекти и други нормативни актове в областта на правната помощ, които се внасят в Министерския съвет от председателя на НБПП.
 • Aнализира информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ.
 • Популяризира системата за правна помощ.
 • Осъществява международноправното сътрудничество в областта на правната помощ. 

Повече информация и контакти

Национално бюро за правна помощ
https://www.nbpp.government.bg
Tel.: +359 2 819320071
nbpp@nbpp.government.bg
ул. Развигор № 1
1421 София
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×