Комисия за защита на потребителите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е българска държавна институция, която контролира изпълнението и спазването на правилата за защита на правата на потребителите в България. Тя е колегиален орган към министъра на икономиката с регионални звена на територията на страната.

Как може да ви помогне

Ако смятате, че вашите права като потребител са нарушени, можете да подадете жалба в Комисията за защита на потребителите. Вие можете да подадете жалба по всякакви въпроси, свързани с вашите права на потребител и срещу всякакви нарушители на тези права с изключение на топлофикационните дружества, електроразпределителните дружества, В и К операторите, търговците на хранителни стоки и търговците на козметика, които са обект на контрол от други държавни органи. На интернет сайта на КЗП можете да получите повече информация към кого можете да насочите вашите жалби в случаи на нарушения от тези субекти. Какъвто и да е случаят, КЗП ще пренасочи вашата жалба към съответния компетентен орган. КЗП ще извърши проверка по вашата жалба и може да наложи принудителни административни мерки и административни наказания в предвидените от закона случаи. Можете да подадете жалба до комисията лично в един от регионалните центрове на комисията, или чрез електронна форма за подаване на жалба от интернет сайта на КЗП. 

Дейности

  • Контрол върху нелоялните търговски практики.
  • Контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на закона.
  • Предявяване на искове за колективна защита на потребителите.
  • Издаване на индивидуални административни актове, наказателни постановления и налагане на принудителни административни мерки.
  • Изготвяне на насоки и препоръки във връзка с конкретни неравноправни клаузи в договорите.
  • Укрепване на безопасността на потребителите.
  • Повишаване на осведомеността за правата на потребителите.

Повече информация и контакти

https://www.kzp.bg/ 
+0700 111 22 (телефон на потребителя)
info@kzp.bg
 
Комисия за защита на потребителите (гр. София)
пл. ”Славейков” №4А, ет.3,4 и 6 
София 1000
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×