Как може да ви помогне

Ако смятате, че вашето право на защита на личните данни е нарушено, трябва да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни в рамките на една година от датата, на която сте се запознали с нарушението, но не по-късно от пет години от неговото извършване. Ако комисията установи нарушение на вашите права, тя може да нареди на лицето, което е злоупотребило с данните ви, да отстрани или изтрие данните или да гарантира, че вашите права не са нарушени по друг начин. Тя може да наложи и административно наказание.Можете също така да се свържете с Комисията за защита на личните данни, ако имате въпроси относно защитата на личните данни.

Дейности

  • Анализ и цялостен контрол за спазването на нормативните актове в областта на защитата на лични данни.
  • Водене на регистър на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни.
  • Извършване на проверки на администраторите на лични данни.
  • Издаване на задължителни предписания до администраторите във връзка със защитата на личните данни.
  • Налагане, след предварително уведомяване, на временна забрана за обработването на лични данни, с което се нарушават нормите за защита на личните данни.
  • Разглеждане на жалби срещу актове и действия на администраторите, с които се нарушават правата на физическите лица, както и жалби на трети лица във връзка с правата им.
  • Издаване на подзаконови нормативни актове в областта на защита на личните данни.

Повече информация и контакти

https://www.cpdp.bg/en/index.php 
+3592/91-53-518
kzld@cpdp.bg
 
Комисия за защита на личните данни 
Бул. Проф. Цветан Лазаров № 2 
София 1592
България

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×