Главна инспекция по труда

Главна инспекция по труда (ГИТ) е изпълнителна агенция, част от Министерството на труда и социалната политика, която контролира спазването на трудовото законодателство, както и законодателството за здравословни и безопасни условия на труд във всички отрасли и в свързаните с тях дейности.

Как може да ви помогне

Ако смятате, че вашите трудови права са били нарушени, можете да подадете жалба в една от териториалните дирекции на ГИТ или в нейната централа. Можете да се оплачете от нарушение на законодателството, свързано със заетостта, на което сте станали жертва, или да изпратите сигнал за такова нарушение, ако имате информация, че някой друг е бил жертва и дори когато изобщо няма жертва. Главна инспекция по труда поддържа онлайн формуляр за подаване на сигнали за нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. ГИТ може да започне разследване на фактите, които представяте, да издадете задължителни предписания на работодателя и/или да наложи административно наказание. Това не е препятствие да потърсите обезщетение за причинените ви вреди чрез съда.

Дейности

 • Проверява сигнали и ситуации на възможни нарушения на трудовото законодателство. В хода на тези проверки инспекторите на ГИТ могат:
 1. Да посещават министерства, други ведомства, предприятия и места, където се извършва работа по всяко време, както и помещенията, използвани от работниците.
 2. Да изискват от работодателя обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи.
 3. Да се срещат с работниците и да събират писмени и други обяснения от тях.
 4. Да използват технически средства и инструменти за измерване.
 5. Да вземат проби и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи.
 6. Да разследват и установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови злополуки.
 • Издава задължителни предписания към работодателите относно нарушения на трудовото законодателство и законодателството за безопасни условия на труд.
 • Спира въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за здравословни и безопасни условия на труда и социално-битовото обслужван.
 • Спира дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората.
 • Налага административни наказания за нарушения на трудовото законодателство и на законодателството за здравословни и безопасни условия на труд.

Повече информация и контакти

http://www.gli.government.bg/page.php?c=5 
бул. Княз Дондуков № 3, 1000-София
Горещ телефон: 070017670
secr-idirector@gli.government.bg (Изпълнителен директор)

предмети на обсъждане

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×