Храна и вода

Правото на храна и вода означава, че държавата трябва да организира икономиката си така, че храната и водата да са достъпни в страната и да са безопасни за консумация. Това не означава, че държавата трябва да предостави на всички безплатна вода и храна.

пример Държавата трябва да разработи правила за бизнесите, работещи в хранителния сектор, за това как храните да се съхраняват и продават, така че да не са заразени и опасни за вашето здраве.

Здраве

Правото на здраве означава, че държавата трябва да направи всичко възможно, за да има ефективна система за здравеопазване. Това не означава, че всички ние ще бъдем здрави и че държавата трябва да гарантира това. Всички сме родени различни и имаме различни потребности. Това също така не означава, че държавата трябва да предлага безплатно всички възможни здравни услуги.

Важно е обаче достъпът да здравни услуги не бъде забранен за никого на каквито и да било дискриминационни основания. В идеалния случай държавата ще трябва да гарантира, че по-бедните могат също да имат достъп и до необходимите им здравни услуги. Освен това държавата трябва да регламентира предоставянето на качествени здравни услуги, независимо дали са обществени или частни.

Образование

Правото на образование означава, че държавата трябва да осигури среда, в която може да се развие ефективна и качествена образователна система, достъпна за всички. Това не означава, че цялото образование трябва да бъде безплатно. В България образованието до 16-годишна възраст е задължително и безплатно.

Държавата трябва също така да гарантира, че частно образование може да бъде предложено за тези, които искат и могат да си го позволят. Също така държавата трябва да направи максимално възможното за да гарантира, че съдържанието на образованието е многостранно и ориентирано към пълното развитие на човешката личност. Образованието трябва да бъде достъпно и за възможно най-много хора, включително за тези със специални потребности.

Труд

Правото на труд означава, че имате право на труд и имате възможност да търсите работа по ваш избор. Това не означава, че държавата трябва да ви намери работа или да ви осигури заплатата, която желаете. Това също така означава, че държавата трябва да въведе правила, които налагат безопасни и здравословни трудови стандарти във всички сектори, справедливи заплати за извършената работа и правото на работниците да се организират в синдикатите. Държавата трябва да направи всичко възможно, за да намали безработицата.

Жилище

Правото на жилище означава, че държавата трябва да гарантира, че можете да придобиете подходящо жилище. Тя трябва да направи всичко възможно, за да сте в състояние да закупите и наемете жилище, което е достъпно за вас, жилището да се поддържа съобразно стандартите за безопасност и здраве и да не можете да бъдете изведени от него незаконно. Това не означава, че държавата трябва да ви предостави безплатно жилище.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека