Живот

Правото на живот означава, че вие трябва да можете да живеете при условия, в които животът ви не е произволно застрашен. Това също означава, че държавните органи не трябва произволно да ви отнемат живота.

пример Полицията, когато се опитва да ви арестува, не трябва да стреля с цел да ви убие, когато те могат да ви заловят.

Това също означава, че държавните органи трябва да ви защитават от други лица, които биха могли да отнемат живота ви, и да разследват и наказват всеки, който се опитва да направи това.

Изтезание

Забраната за изтезания означава, че вие никога не трябва да бъдете третирани по жесток, безчовечен и унизителен начин чрез излагане на физическа или психическа болка и страдание. По същия начин, както и с правото на живот, държавните органи трябва да направят и двете – да се въздържат от извършване на изтезания и да разследват каквито и да било твърдения за изтезания, които правите, както и да ви защитават от онези, които биха могли да ви изтезават.

Свобода

Правото на физическа свобода означава, че вашата физическа свобода не трябва да се ограничава без причина. Ситуациите и процедурите за това кога и как това може да става, трябва да бъдат ясно предвидени в закона.

пример Ако извършите престъпление, вие може да бъдете осъден/а на лишаване от свобода, защото това е, което предвижда законът.

Справедлив процес

Правото на справедлив процес означава, че когато се обърнете към съда, имате право на справедливо и обективно разглеждане на вашия случай. Това справедливо разглеждане гарантира процедура, при която ви третират еднакво с другата страна, имате право да давате обяснения по своя случай и да привеждате доводи, имате право да привлечете адвокат и т.н.

Собственост

Правото на собственост означава мирно ползване от вашите притежания. Това означава, че имате правото да използвате, развивате, продавате, унищожавате или да търгувате с вашата собственост както искате. Публичните власти не трябва да се намесват във в начина, по който използвате своята собственост, освен при специални обстоятелства, предвидени със закон.

Личен и семеен живот

Правото на личен и семеен живот е много широко. То включва правото ви да решавате как да построите и ръководите семейния си живот, с какви приятели и хора прекарвате времето си, защитава неприкосновеността на вашия дом и кореспонденцията, гарантира самостоятелност да правите избори за себе си и т.н. Това право обаче може да бъде ограничено от закона, за да се защитят други жизненоважни интереси като обществения ред или държавната сигурност. По този начин интересите на двете страни трябва да бъдат претеглени и балансирани.

Изразяване

Свободата на изразяване означава правото да търсите, получавате и споделяте информация и идеи без страх или вмешателство. Това е много важно за личното развитие и достойнството. Това право, също като правото на личен и семеен живот, може да бъде ограничено от закона.Свободата на изразяване означава правото да търсите, получавате и споделяте информация и идеи без страх или вмешателство. Това е много важно за личното развитие и достойнството. Това право, също като правото на личен и семеен живот, може да бъде ограничено от закона.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×