Той действа въз основа на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, известна още като Европейската конвенция за правата на човека. Можете да намерите основните разпоредби относно видовете нарушения на правата на човека, които съдът разглежда, как работи съдът и какви са правилата за изпращане на жалби до съда според тази конвенция и според Правилника на Съда.

Съдът не принадлежи на Европейския съюз, а на друга отделна организация - Съвета на Европа. Съветът на Европа заседава в Страсбург и основната му задача е да насърчава правата на човека, демокрацията и върховенството на правото.

Въпреки че Съдът е създаден със съдействието на Съвета на Европа, той е независим съд, който разглежда жалби за възможни нарушения на правата на човека в тези страни, които са ратифицирали Европейската конвенция за правата на човека.