Много хора смятат, че дискриминацията се проявява главно по открит и явен начин. Важно е да се отбележи, че дискриминация може да бъде проявявана по редица различни начини. Най-често срещаните видове дискриминация са пряка и непряка дискриминация, тормоз, подбуждане към дискриминация, преследване и неспазване на изискването за разумни улеснения.

Важно е да познавате формите на дискриминация, за да можете правилно да прецените дали Вие или някой друг е подложен на дискриминация.

Относно този раздел

Този радел съдържа подробна информация за различните видове дискриминация.