Когато сте задържан/а под стража, Вие сте настанен/а в следствен арест или в специално отделение в затвора. Имате право да живеете в условия, които не са нечовешки или унизителни. За да прецените дали живеете в условия в съответствие със стандартите за правата на човека, трябва да обърнете внимание на следните основни обстоятелства:

  • Мъжете отделени ли са от жените?
  • Размерът на килията достатъчно голям ли е за броя на хората в нея?
  • Вашата килия чиста ли е?
  • Имате ли легло, дюшек, одеяло и спално бельо?
  • Имате ли тоалетна и мивка в килията, които са отделени по подходящ начин  от останалата част на килията?
  • Твърде студено ли е или твърде горещо в килията Ви?
  • Имате ли достъп до естествена светлина през деня и осветление, след като се стъмни?
  • Можете ли да излизате на разходка поне веднъж на ден?
  • Дават ли Ви храна три пъти на ден, както и неограничен достъп до питейна вода?
  • Можете ли да вземате душ редовно и да получавате необходимите средства за лична хигиена?

В България детайлите и стандартите за тези условия са регламентирани в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Законът предвижда правни средства, които са на Ваше разположение, за да се защитите от нечовешки и унизителни условия на задържане.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Да живеете в неподходящи условия може да бъде много унизително и да причини физическо и психическо страдание. Например, ако Ви се откаже храна или вода, или трябва да отидете в тоалетната пред други съкилийници, или не разполагате с легло и в продължение на много часове не можете да седнете или да легнете. Неподходящите условия могат да доведат до нечовешко или унизително отнасяне.

Но страданието, причинено от условията, трябва да достигне минимално ниво на тежест, за да доведе до нарушаване на човешките права. При преценката дали сте бил/а задържан/а в нечовешки или унизителни условия, ще бъдат взети под внимание продължителността на ситуацията, физическите и психологическите ефекти, Вашата възраст, пол и здравословно състояние. Често условията в мястото за задържане ще бъдат оценявани комплексно, а не въз основа на един изолиран инцидент.

За да се смята, че малтретирането е изтезание, действията трябва да бъдат особено сериозни и жестоки и да причинят много тежко страдание. Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.