Вие можете да бъдете наказан/а, ако нарушавате закона или вътрешните правила на следствения арест или на затвора. Видовете наказания и приложимата процедура са регламентирани в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

В зависимост от вида наказание, с което сте наказан/а или от строгостта на наказанието, могат да бъдат нарушени редица Ваши права. Това включва Вашето право на свобода на изразяване, Вашето право на свобода на религията или Вашето право на личен живот. Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Ръководство по правата на човека

Европейска платформа за образование по правата на човека