Вие имате право на медицинска помощ, когато е необходима по време на задържането Ви под стража.

Медицински преглед след задържането под стража

Лекар трябва да Ви прегледа веднага след задържането. Лекарят трябва да опише здравословното Ви състояние и да приложи резултатите в личното Ви досие.

Безплатна медицинска помощ

Имате право на платена от държавата медицинска помощ, докато сте задържан/а. Това включва, както медицинска помощ от здравните специалисти, работещи в системата на следствените арести и затворите, така и от специализираните болници, към които задържаните могат да бъдат насочени. Ако не сте съгласен/ с диагнозата и назначеното лечение, можете да потърсите външна медицинска помощ за своя сметка.

Кой ще предостави медицинската помощ?

Медицинската помощ обикновено се предоставя от здравния специалист в следствения арест или в затвора. Здравният специалист в тези лечебни заведения ще реши дали е необходимо да се оказва медицинска помощ другаде.

Задължение за докладване на възможно насилие

Лекарят и неговият помощен персонал имат задължението да предоставят информация на администрацията, ако открият някакви следи от насилие срещу задържания, когото лекуват. Задържаният има право да получи писмен медицински доклад за нараняванията.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Липсата на подходящи медицински грижи може да доведе до нечовешко или унизително отнасяне, дори до изтезание. Но страданието трябва да достигне минимално ниво на тежест, за да доведе до нарушаване на човешките права. При преценка дали липсата на медицинска помощ е нехуманна или унизителна, ще бъдат взети под внимание продължителността на страданието, физическите и психологическите ефекти, Вашата възраст, пол и всякакви здравословни проблеми.

За да се счете, че малтретирането е изтезание, действията трябва да бъдат особено сериозни и жестоки и да причинят много тежко страдание

Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Право на живот

Ако задържано лице почине поради липса на подходяща медицинска грижа по време на задържането, това може да доведе до нарушение на правото на живот.

Прочетете повече как да прецените дали правото на живот е било нарушено.