Въпреки че сте задържан/а, имате право да общувате с външния свят. Разбира се, правото Ви и възможността да общувате ще бъдат ограничени, но не трябва да сте напълно лишен/а от тях. Имате следните права на общуване:

  • да информирате своето семейство и роднини за Вашето задържане
  • да се срещате със свои роднини и други хора за 40 минути най-малко два пъти в месеца
  • да изпращате и да получавате поща
  • да получавате колети
  • да ползвате телефона в следствения арест и затвора за контакти с роднини и адвокати
  • да получавате пари
  • да пишете до общински и държавни институции, както и до национални и международни институции за правата на човека

Можете да прочетете повече за обхвата и ограниченията на Вашите комуникации в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и в Правилника за прилагане на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Вашите права на общуване могат да бъдат ограничени само в случаите, предвидени от закона. Освен това, всяко ограничение трябва да е необходимо и пропорционално. В противен случай това може да доведе до нарушаване на правото Ви на личен и семеен живот. Прочетете повече за правото на общуване.

Например, комуникацията Ви с националните или международни институции за правата на човека, Вашия адвокат, съда, прокуратурата или дипломатическите служби, ако сте чужденец, не трябва да се контролира.

Вашите срещи с роднини или други хора обикновено трябва да бъдат насаме, но могат да се провеждат в присъствието на надзирател в определени ситуации. Срещите и общуването с някои по-далечни роднини и трети лица могат да бъдат ограничени с разпореждане на прокурор или съд. Трябва да имате възможност да ги обжалвате пред висшестоящ орган.