Хуманно отношение

Охраната и администрацията на следствения арест не трябва да Ви подлагат на нечовешко или унизително отношение по време на задържането. Това означава, че те не трябва да използват прекомерна физическа сила спрямо Вас. Те не трябва да Ви унижават и по други начини, като например обиден език или методи на наказание, които не са позволени от закона и са забранени от човешките права. Те трябва и да Ви защитят, ако други задържани Ви насилват физически или по друг начин.

Държавата трябва да има закони и подзаконови актове, които регламентират кога персоналът на мястото за задържане може да използва сила, по какъв начин и той трябва да бъде подходящо обучен да преценява необходимостта от употреба на сила.

Изключения

Ако нападнете физически надзирателите или другите задържани или не спазвате реда в следствения арест, охраната може да се наложи да използва физическа сила, за да Ви възпре, да Ви защити, да защити себе си или другите задържани от нараняване. Те, обаче, не трябва да ползват повече физическа сила, отколкото е необходимо, за да Ви възпрат и да Ви накарат да изпълнявате задълженията си.

Преглед от лекар

Ако персоналът е ползвал сила спрямо Вас, трябва да бъдете прегледан/а от лекар.

Обиски

В някои случаи можете да бъдете подложен/а на обиск в интерес на сигурността на следствения арест. Това трябва да се прави от човек от същия пол като Вашия. Целта на обиска не може да е да Ви унижи.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Физическото малтретиране и сплашването по време на задържане могат да доведат до нечовешко или унизително отнасяне. Когато сте задържан/а, може да се почувствате особено уязвим/а, защото сте под контрола на властите и не можете да си тръгнете. Ако се намирате в такава ситуация, тя може да доведе не само до физическа болка и страдание, но и до психологически ефект.

Малтретирането трябва да достигне минимална степен на тежест, за да доведе до нарушаване на правата на човека. При преценка дали сте бил/а подложен/а на нечовешко или унизително отношение, ще бъдат взети под внимание  продължителността на малтретирането, физическите и психологическите ефекти, Вашата възраст, пол и здравословно състояние. За да се сметне, че малтретирането е изтезание, действията трябва да са били особено сурови и жестоки и да са причинили много тежко страдание.

Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Право на живот

Употребата на прекомерна физическа сила може да доведе до смърт на задържания. Ако надзирателите са ползвали ненужно смъртоносна сила, това може да доведе до нарушаване на правото на живот. Прочетете повече за това как да прецените дали правото на живот е било нарушено. 

Прочетете повече за ползването на физическа сила и насилието по време на задържане.