Кой?

В България Вие или Вашият адвокат може да поискате от съда да преразгледа необходимостта от продължаване на Вашето задържане. Наказателно-процесуалният кодекс обяснява кой може да инициира и да проведе прегледа на Вашето задържане, кога и как.

Участие

Имате право да присъствате в съдебното заседание пред съда и да обясните аргументите си защо трябва да бъдете освободен/а. Вашият адвокат също трябва да може да участва и да Ви помага в заседанието. Но можете и да откажете да участвате в заседанието, в който случай ще присъства само Вашият адвокат. Ако не разбирате и/или не говорите български език, съдът има задължение да Ви назначи преводач по време на заседанието.

Мотивирано решение

Съдът трябва да разгледа всички факти за и против Вашето продължаващо задържане под стража. Съдията трябва да прояви голямо усърдие в това. Съдът трябва да вземе добре обосновано решение, особено ако той реши да продължи да Ви задържа под стража. Това означава, че решението трябва много ясно да обясни основанията, на които ще бъдете задържан/а, и защо това все още е необходимо на този етап от производството. Причините не могат да бъдат повърхностни, общи или да повтарят същите мотиви, както при предишните прегледи за задържане.

Колкото по-дълго сте задържан/а, толкова по-задълбочени и добре обосновани трябва да бъдат причините за удължаване на задържането Ви.

Ако не разбирате български език, съдът трябва да Ви предостави превод на решението на език, който разбирате.

Своевременно решение

Правата на човека изискват законността на Вашето задържане да се решава бързо. Това означава, че съдът трябва да разгледа Вашата жалба внимателно и без необосновано забавяне. Когато взема решение за Вашето задържане, съдът следва да спазва сроковете, регламентирани в Наказателно-процесуалния кодекс.

Обжалване

Българското законодателство предвижда възможност за обжалване на това решение. Можете да обжалвате в тридневен срок пред горния съд. Решението на последния е окончателно. Жалбата не Ви пречи да подадете друга молба за преразглеждане по-късно, освен ако в решението си съдът не определи срок за следващото Ви искане.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Ако не сте имал/а достъп до преразглеждане или процедурата не отговаря на изискванията, това може да доведе до нарушаване на правото на лична свобода и сигурност.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×