Разследване по време на задържането под стража

По време на задържането под стража могат да се извършват различни действия по разследване, но те трябва да се осъществяват законосъобразно и при зачитане на Вашите човешки права.

Действия по разследване

Когато сте задържан/а под стража, Вие сте формално обвиняем/а в наказателното производство. През периода на Вашето задържане може да се наложи полицията или прокуратурата да извършат някои действия по разследването, за да подготвят делото. Например, те могат да Ви разпитват или да Ви помолят да участвате в очна ставка или разпознаване на предмети или лица. Можете да прочетете повече за действията по разследване в Наказателно-процесуалния кодекс.

Разследване и принудителни методи

Много е важно да знаете, че по време на тези действия по разследване, участващите органи не трябва да се отнасят с Вас нечовешки или унизително или да Ви изтезават. Това например означава, че те не трябва да Ви бият или заплашват с побой, за да изтръгнат самопризнание. Но властите могат да Ви принудят да спазвате задълженията си по закон. Например, трябва да позволите на вещо лице да събере проби от ДНК за изследване. Ако не сътрудничите, властите могат да получат тези проби принудително, с разрешение на съда. Но е важно да знаете, че те не трябва да използват повече сила, отколкото е необходимо. за получаване на тези проби.

Обиски

По време на Вашето задържане под стража понякога се налагат обиски и поради това те са разрешени от закона. Ако, обаче, Ви обискират, това трябва да бъде направено от човек от същия пол като Вашия. Обискът не може да се извършва единствено с цел унижение. 

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Забрана за нечовешко или унизително отнасяне

Насилието по време на разследването може да наруши забраната за нечовешко или унизително отнасяне или изтезание. Но това не означава, че всеки път, когато се почувствате унизен/а, Вие сте подложен/а на нехуманно или унизително отнасяне. Може да се почувствате унизен, просто защото сте задържан/а и поради това се чувствате безпомощен/а и уязвим/а.

Малтретирането трябва да достигне минимално ниво на тежест, за да доведе до нарушаване на човешките права. При преценката дали сте били подложен/а на нечовешко или унизително отнасяне, ще бъдат взети под внимание продължителността на малтретирането, физическите и психологическите ефекти, Вашата възраст, пол и здравословно състояние. За да се сметне, че малтретирането е изтезание, действията трябва да са били умишлени, особено сериозни и жестоки и да са причинили тежко страдание. Прочетете повече за това как да прецените дали Вашите права са били нарушени.

Право на живот

Ако полицията използва прекомерна, излишна сила, която има за резултат загуба на живот на задържания, това може да доведе до нарушаването на правото на живот. Прочетете повече за това как да прецените дали правото на живот е било нарушено. 

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×