Правна помощ и защита

Винаги имате право на правна помощ, която е заплатена от Вас. Понякога правната помощ ще бъде предоставена и заплатена от държавата. Също така имате право на срещи и поверителна комуникация с Вашия адвокат.

Право на правна помощ

Когато сте задържан/а под стража, вие сте обвиняем/а в наказателното производство. Съдебният Ви процес може дори да е започнал. Фактът, че сте задържан/а, не означава, че нямате право да подготвите защитата си. Вашето право да участвате в производството е обяснено в Наказателно-процесуалния кодекс. Важно е да имате адвокат, който да Ви помогне да оспорите задържането си и да подготвите защитата си. Поради това имате право на адвокат. В България само адвокати могат да Ви защитават в наказателното производство, когато защитата е задължителна. Освен това, Ваш роднина може да действа като Ваш защитник в наказателното производство. Прочетете повече за защитата в наказателното производство. Имате право да се защитаване и сам/а. Това означава, че имате право да откажете адвокатска защита в някои случаи и да се възползвате от всички права на защита сам/а. Прочетете повече за правото на лична защита.

Безплатна правна помощ

Винаги имате право да наемете адвокат по свой избор, заплатен от Вас. Но са възможни и ситуации, при които адвокатът ще бъде осигурен и платен от държавата. Тези ситуации са следните:

  • Вие не сте наел/а адвокат, но участието на адвокат в наказателното производство е задължително
  • Вие сте наел/а адвокат, но по някаква причина той/тя не може да участва в процесуални действия, при които участието на адвокат е задължително
  • Вие не сте наел/а адвокат, защото не можете да си позволите да му платите. Обърнете внимание, че в тази ситуация Вашето ниво на бедност няма да бъде оценявано субективно, а в съответствие с действащото законодателство

Задължителната адвокатска защита и процедурата за назначаване на адвокат е обяснена в Наказателно-процесуалния кодекс.

Комуникация с адвоката

Имате право да се срещате свободно с адвоката си по време на задържането си, но трябва да спазвате вътрешния ред на следствения арест. Администрацията на следствения арест и на затвора трябва да гарантира, че можете да се срещате адвоката си поверително. Надзирателите или другите служители не трябва да подслушват разговорите Ви или да ги следят чрез видеонаблюдение.

Имате право и да се обаждате, да пишете и да получавате писма от адвоката си. Имате право на конфиденциалност. Това означава, че служителите на мястото за задържане не трябва да подслушват Вашите разговори или да четат Вашите писма.

Какви нарушения на човешките права може да са налице?

Ако не сте имал/а възможност да наемете адвокат, и следователно не бихте могли ефективно да оспорите задържането си, това може да доведе до нарушаване на правото на лична свобода и сигурност.

Ако не Ви е дадена възможност да наемете адвокат и следователно не сте могли да подготвите правилно Вашата защита, в комуникацията с Вашия адвокат е имало надопустими намеси или не Ви е било позволено да се защитите, когато е допустимо, това може да доведе до нарушаване на правото на справедлив съдебен процес.