Какво включва задължението да се защитава правото на живот и как да прецените дали то е било нарушено?

Всеки има право на живот. Това означава, че държавните служители трябва не само да се въздържат от отнемането на живот, което не е необходимо, но и активно да го защитават и да разследват всеки случай на неестествена смърт. 

Това означава, че:

  • държавните служители могат да ползват смъртоносна сила в много редки случаи, които следва да са изключителни и само когато това е абсолютно необходимо
  • в случаите, в които държавни служители са наясно, че нечий живот е или може да бъде подложен на риск, те следва да предприемат всичко, което е разумно възможно, за да го защитят
  • ако нечий живот е бил отнет, държавата има задължение да разследва това

Научете повече за:

Ресурси

Последно обновяване 01/02/2020