Когато Ви арестуват или задържат, полицията не трябва да се отнася с Вас нечовешки или унизително. Тя не трябва да използва ненужна или прекомерна физическа сила при арестуването Ви. Служителите не трябва да използват насилствени методи, когато Ви разпитват или извършват други процесуални действия след ареста Ви. Освен това имате право да бъдете държан/а в хуманни условия на задържане и, ако е необходимо, да получите медицинска помощ.

За този раздел

Този раздел от ръководството разяснява какво отношение и условия следва да Ви бъдат осигурени и ситуациите, при които те могат да доведат до нарушение на Вашите човешки права.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×