Има някои важни права, които трябва да познавате, когато сте арестуван/а. Полицията е длъжна да Ви информира за тези права.

Вие имате право: 

  • да знаете причините за Вашия арест и обвиненията срещу Вас
  • да запазите мълчание и да не давате информация, която може да се използва срещу Вас в съда
  • да поканите адвокат
  • да информирате Вашите роднини, образователни институции и работодател за Вашия арест

За този раздел

Този раздел разяснява какво на практика означават тези права и кога следва да бъдете информиран/а за тях.