Разходи за медицинска грижа

Някои видове медицински грижи трябва да ви бъдат предоставени безплатно, но за други може да се наложи да заплатите.

Безплатно медицинско обслужване

Първо, медицинското обслужване в затвора или затворническата болница е напълно безплатно. Второ, медицинското обслужване, покрито от държавния бюджет и предоставяно на всички български граждани, независимо от техния застрахователен статус, също е безплатно за вас. Според българското законодателство, наред с други, това включва:

 • Cпешна медицинска помощ
 • Задължително психиатрично лечение
 • Aкушерска помощ
 • Tрансплантация на органи
 • Kръвни продукти
 • Лечение на ХИВ и туберкулоза

Трето, българското законодателство предвижда, че както осъдените, така и задържаните под стража получават статут на здравноосигурени лица от момента на лишаване от свобода. Месечните здравноосигурителни вноски на затворниците са за сметка на държавния бюджет и се заплащат от Министерството на правосъдието. Това означава, че имате право на определена безплатна или частично безплатна медицинска помощ, съгласно пакета от здравни стоки и услуги, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Този пакет включва, например:

 • Първична медицинска помощ от общопрактикуващ лекар
 • Вторична Медицинска Помощ От Специалисти (Гинеколог, Хирург И Др.)
 • Лабораторни Медицински Тестове
 • Медицински Изделия
 • Лечение в обща болница, ако лечението в затворническата болница не е възможно
 • Лекарства, предписани от лекаря

Вие също имате право на основни медицински изделия (като протези, инвалидни колички и др.), които отговарят на вашите минимални нужди, ако такива са ви необходими. Българското законодателство предвижда списък на изделията, които се предоставят безплатно.

Избор на платено лечение

Държавата не е длъжна да заплаща за всички видове медицински грижи, от които може да се нуждаете. Ето защо държавата не е длъжна да плаща за лечение, което желаете, но което не е нужно от медицинска гледна точка. Тя ще плаща само за най-евтиното лечение и лекарствата, които са предписани от лекар и са ефективни за вашето състояние.

пример Ако лекарят каже, че има 3 различни вида хапчета, които можете да вземете и те са еднакво ефективни, администрацията на затвора ще осигури най-евтините.

Как да направите оплакване

Ако смятате, че предоставената Ви медицинската грижа е била недостатъчна или неподходяща, или е трябвало да платите за медицински грижи, които следва да са безплатни, трябва да подадете жалба до регионалния офис на Националната здравноосигурителна каса. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×