Психично здраве

Ако страдате от някакво увреждане на вашето психично здраве, администрацията на затвора ще трябва да положи специални грижи за осигуряване на вашата безопасност и благополучие.

Ако вашето психично здраве го изисква, трябва да имате възможност да получавате редовно лечение, включително консултации с квалифицирани специалисти и лекарства, предписани от лекар.

Задължение за полагане на необходима грижа

Персоналът на затвора и затворническият лекар следва да положат специални усилия, за да гарантират, че психичното здраве на хората в затвора не се влошава. Ако обаче не се чувствате добре, трябва да уведомите лекаря или персонала на затвора.

Доброволно и принудително лечение

Защитата на психичното здраве трябва да бъде доброволна и да се основава на вашето информирано съгласие. Това означава, че в общия случай трябва да получите обяснение защо се нуждаете от определено лечение, какви ще са ефектите от него и ще се изисква вашето съгласие.

Въпреки това, има изключителни ситуации, когато състоянието на вашето психично здраве може да изисква принудително настаняване в институция за психично здраве.

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отношение

Ако страдате от увреждане на вашето психично здраве и не сте получили подходящо лечение, това може да наруши забраната за нечовешко или унизително отношение. Въпреки това, за да е налице нарушение, ефектът, който липсата на лечение е оказал върху вашето физическо и психическо състояние, трябва да достигне определено ниво на тежест.

Прочетете повече за това как да прецените дали вашите права са били нарушени.

Право на живот

Ако психичното състояние на някого не е адекватно забелязано и лекувано, и това е довело до неговата/нейната смърт, това може да е нарушение на правото на живот. Прочетете повече за това как да се прецени дали правото на живот е било нарушено.

Как да направите оплакване

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Също така, можете да подадете молба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×