Мерки за сигурност по време на лечение

Мерките за сигурност трябва да се прилагат, само ако са строго необходими, за да се гарантира вашата безопасност или безопасността на други лица по време на лечението.

Мерките за сигурност, като например ограничения или дори физическа сила, могат да се прилагат, само ако са абсолютно необходими и само за времето, за което са необходими. Тези мерки не трябва да ви ограничават повече от необходимото за вашата конкретна ситуация и състояние.

Условия и изисквания

Съществуват определени условия и изисквания, които трябва да бъдат взети предвид, когато персоналът на затвора използва каквито и да е средства за физическо ограничаване. Това са:

  • Налице ли някаква опасност, изискваща използването на специални мерки за сигурност?
  • Има ли други, по-малко принудителни мерки за осигуряване на безопасността и реда?
  • Дали методът на ограничаване или мярката за сигурност е подходяща за ситуацията и лицето?
  • Дали мярката е била използвана само за времето, за което е била необходима

Граници

Мерките за сигурност не трябва да се прилагат към вас по начин, който пречи на лечението ви. Тези мерки не трябва да ви унижават или да ви нараняват. При жените по време на гинекологични прегледи и раждане не трябва да се прилагат вериги и белезници.

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отношение

В определени ситуации, използването на мерки за сигурност може да доведе до нарушаване на правото ви да не бъдете третирани по нечовешки или унизителен начин, ако са били прилагани без необходимост, прекалено ограничително или твърде дълго.

пример Ако една жена е закопчана с белезници по време на раждането, това може да се окаже нечовешко или унизително отнасяне.

Въпреки това, за да е налице нарушение, ефектът, който мерките са сигурност са оказали върху вашето физическо и психическо състояние трябва да достигне определено ниво на тежест.

Прочетете повече за това как да прецените дали вашите права са били нарушени.

Как да направите оплакване

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Също така, можете да подадете молба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×