Достъп до медицинска грижа

Докато сте в затвора, трябва да имате възможност да посетите лекар винаги, когато това е необходимо. Администрацията на затвора трябва да се погрижи да имате достъп до квалифициран лекар без неоправдано забавяне.

Достъп без неоправдано забавяне

Според българското законодателство, трябва да можете да посетите лекар в рамките на 24 часа от направеното искане за преглед. Въпреки това, ако имате повишена температура, травма или друго неотложно състояние, трябва незабавно да бъде приети от лекар.

пример Ако искате да посетите лекар късно вечер, защото смятате, че през последната година зрението ви се е влошило, допустимо е прегледът да бъде отложен за някой от следващите дни. Въпреки това, ако страдате от силна болка, трябва незабавно да се повика лекар.

Задължителни медицински прегледи

Първоначален преглед

Според българското законодателство, трябва да бъдете прегледани от лекар веднага след пристигането ви в затвора. Това е важно, първо, за да се установи дали се нуждаете от медицинска помощ, и второ, за да се регистрира състоянието ви при пристигане, за да можете по-късно да проверите дали здравето ви не се е влошило по време на лишаването от свобода.

По време на първоначалния преглед лекарят трябва да поиска обща информация за вашето здравословно състояние и да я запише в медицинското ви досие. Трябва да ви бъде позволено да се срещнете с лекаря насаме, освен ако присъствието на надзирател не е абсолютно необходимо, поради съображения за безопасност по време на това конкретно посещение

Годишни медицински прегледи

В допълнение, българското законодателство предвижда, че веднъж годишно трябва да бъдете подлагани на рутинен медицински преглед, флуорографски и лабораторни изследвания и задължителни имунизации, ако такива са предвидени. Трябва да ви бъде осигурена възможност за провеждане на  анонимни или конфиденциални и доброволни тестове и консултации за ХИВ/ СПИН. 

Също така, трябва да бъдете прегледани от лекар, ако сте участвали в конфликт с насилие или ако персоналът на затвора е използвал сила срещу вас. По време на редовни прегледи или други посещения при лекар, затворническият лекар е длъжен да вземе под внимание, регистрира и докладва на прокурора всички следи от насилие, което може да сте претърпели.

пример Ако имате синини по лицето си и изглежда, че сте били бити, лекарят на затвора трябва да отбележи това в досието ви и да го докладва на прокурора.

Единична изолация

Ако сте изолирани в наказателна килия като дисциплинарно наказание, трябва да бъдете посещавани от лекар всеки работен ден.

Качество на медицинските грижи

Ако сте болни, претърпели сте травма или имате други здравни проблеми през времето на лишаването ви от свобода, трябва да получите подходящи медицински грижи. Лечението, което получавате, трябва да бъде цялостно и ефективно и да спазва същите стандарти за безопасност и качество като медицинските грижи, предоставяни в общността.

Достъп до лечебни заведения извън затвора

Като цяло, в затвора ще ви бъдат осигурени достъп до лекар и основна медицинска помощ. Ако обаче се нуждаете от медицинско лечение, което лекарят или болницата в затвора не могат да осигурят, трябва да бъдете преместени в здравна институция извън мястото за лишаване от свобода.

 Имайте предвид, че затворническият лекар ще реши дали трябва да бъдете изведени до лекар или болница извън затвора.

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Забрана за нечовешко или унизително отношение

Ако нямате достъп до лекар или има неоправдано забавяне в предоставянето на необходимите медицински грижи, това може да доведе до нарушаване на забраната за нечовешко или унизително отношение, а в най-тежките случаи -  дори до изтезания.

Въпреки това, за да доведе до нечовешко или унизително отношение или дори изтезание, ефектът от липсата на медицинско обслужване или неподходящо медицинско обслужване върху вашето физическо и психическо състояние трябва да бъде достатъчно тежък. Прочетете повече за това как да прецените дали вашите права са били нарушени

Право на живот

Когато затворничка/затворник почине, защото не е получил необходимите медицински грижи или ѝ/му е предоставена неадекватна медицинска помощ, това ще бъде нарушение на правото ѝ/му на живот. Прочетете повече за това как да прецените дали били правото на живот е било нарушено.

Как да направите оплакване

Ако смятате, че правата ви са били нарушени, можете да подадете жалба до администрацията на затвора, до главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до прокурора. Също така, можете да подадете молба за прекратяване на нарушението и иск за обезщетение за претърпените вреди до административния съд. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×