Здраве

Администрацията на затвора е отговорна за вашето благосъстояние докато сте в затвора, включително за вашето физическо и психическо здраве.

Ако се нуждаете от медицинска помощ, администрацията на затвора трябва да се увери, че ще бъдете прегледани от съответния лекар без неоправдано забавяне.

Медицински грижи и човешки права

За да се прецени дали медицинските грижи в затвора отговарят на стандартите за човешки права, трябва да обърнете внимание на следните основни въпроси:

  • Имали ли сте достъп до лекар, когато е било необходимо?
  • Бяхте ли прегледан правилно?
  • Бяхте ли лекуван ефективно?

Разходи

Съгласно българското законодателство, всички лишени от свобода придобиват статуса на здравноосигурени лица от момента на задържането. Месечните здравноосигурителни вноски са за сметка на държавния бюджет и се превеждат чрез Министерството на правосъдието.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството ще разясни каква медицинска помощ и лечение трябва да бъдат осигурени и кога липсата им може да доведе до нарушаване на вашите човешки права.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×