Образование

Възможността за получаване на образование или професионално обучение в затвора е силно препоръчителна, но не е задължителна по отношение на пълнолетните затворници.

В България училищата в затворите са част от общата образователна система и следват същите стандарти и учебни програми, като тези на останалите общообразователни училища в страната. Съгласно българското законодателство, затворниците, които посещават училище или други форми на обучение, намаляват срока на наказанието си, като два учебни дни се зачитат за три дни лишаване от свобода. Вашето участие в образователни, обучителни и квалификационни дейности е важно, тъй като то ще бъде взето под внимание, когато затворническите власти или съдът оценяват вашата степен на поправяне и шансовете ви за успешна реинтеграция в обществото. 

Прочетете повече за вид образование, което ви интересува:

Образование за непълнолетни

По силата на българската конституция, училищното образование до 16-годишна възраст е задължително. Непълнолетните затворници до тази възраст подлежат на задължително обучение в училищата към местата за лишаване от свобода.

Какви нарушения на човешките права могат да възникнат?

Ако нямате възможност да завършите образованието, което е задължително за вас, това може да доведе до нарушаване на правото на образование.

Как да направите оплакване

Ако смятате, че сте били незаконно възпрепятствани да получите образование в затвора, трябва да подадете жалба до директора на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или до административния съд. Прочетете повече за това как да направите оплакване.

Образование и обучение за възрастни

Държавата няма задължение да осигурява образователни програми за възрастни. Въпреки това, силно се препоръчва възможността за придобиване на нови знания и образование да е налична и в затворите за възрастни, включително за и задържаните под стража. Степента, до която затвора трябва да осигури тези възможности, зависи от нейните ресурси.

Следователно, можете да заявите желание за включване в училищното образование или друг обучителен курс, които вече се предлагат в затвора, но нямате право да изисквате от администрацията да организира такива специално за вас. Можете да поискате да бъдете прехвърлени от един затвор в друг с цел включване в училищно образование или програми за професионално обучение.

Затворниците, изтърпяващи присъдата си в общежитие от открит тип могат да посещават училища или други обучителни курсове по местонахождение на общежитието заедно със свободните граждани.

Дипломите, които получавате за придобита образователна степен или за завършен квалификационен курс не трябва да упоменават, че са придобити в затвора.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×