Поддържане на реда в затвора & мерки за сигурност

Трябва да спазвате вътрешните правила на затвора и да се уверите, че не представлявате опасност за другите или за себе си. В противен случай, срещу вас могат да бъдат използвани дисциплинарни санкции, мерки за сигурност или дори сила.

Администрацията на затвора е отговорна за поддържането на реда в затвора и трябва да гарантира, че всички затворници са в безопасност. Следователно, персоналът на затвора може да прилага дисциплинарни санкции, мерки за сигурност или да използва сила срещу вас в конкретни ситуации. Това обаче трябва винаги да се извършва в съответствие със закона и следвайки стриктни процедури.

Дисциплинарни санкции

Когато сте нарушили вътрешните правила, администрацията на затвора може да започне дисциплинарно производство срещу вас и да ви накаже с дисциплинарно наказание. Най-тежкото наказание, което можете да получите е изолация в наказателна килия.

Мерки за сигурност и употреба на сила

Персоналът на затвора може да използва специални мерки за сигурност или дори сила срещу вас, ако това е необходимо за осигуряване на реда и за предотвратяване на дадена опасност за вас или други затворници. Тези мерки могат да включват използването на белезници, палки или дори огнестрелни оръжия, но единствено в много екстремни ситуации. Те обаче могат да се използват само съгласно строги правила и само ако няма други, по-малко рестриктивни средства за осигуряване на ред.

Цялостно отношение

Тези санкции и мерки са разрешени само в специфични ситуации, които са били причинени от вашите действия или поведение. Ако следвате всички вътрешни правила на затвора, служителите трябва да зачитат вашето достойнство и човешки права. Това означава, че персоналът на затвора не може да ви подлага на изтезания или нечовешко или унизително отношение, физически или вербално да ви тормози или да използва ненужна сила срещу вас. Персоналът на затвора трябва също да ви предпази от тормоз и увреждане от други затворници. Научете повече за отношението и безопасността.

Относно този раздел

Този раздел от ръководството ще даде разяснения относно основната уредба на дисциплинарните наказания, употребата на сила и мерките за сигурност. 

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×