За да бъде осигурена безопасността ви в затвора:

  • Персоналът на затвора трябва да спазва вашите човешки права и достойнство. Те не могат да използват правомощията си, за да ви тормозят вербално или физически.
  • Персоналът на затвора трябва да ви предпази от други затворници, които могат да ви тормозят или наранят.

Като затворник, вие имате задължението да предотвратите потенциални конфликти, като уведомявате за тях персонала на затвора.

Отношение от страна на служителите в затвора

Служителите в затвора имат известна власт над вас. Следователно, те трябва да я упражняват по неутрален и безпристрастен начин. Това означава, че служителите трябва да спазва вашите човешки права по време на работа и посредством поведението си, независимо от това кои сте и какви престъпления може да сте извършили.

Като цяло, това означава, че те не могат да ви изтезават, да използват прекомерна сила срещу вас или да ви подлагат на нечовешко или унизително отношение. Такова отношение може да включва физически или вербален тормоз и унижение, като например продължителното използване на обиден език, отричане на вашите права, подлагането ви на ненужни обиски или използването на методи за наказание, които не са позволени от закона и са забранени от стандартите за правата на човека.

Изключения

Има изключителни ситуации, при които на персонала на затвора е разрешено да наказва затворниците за определени нарушения или дори да използва сила. Например, когато вътрешните разпоредби на затвора са били нарушени или когато затворниците представляват опасност за себе си или околните. Научете повече за реда в затвора и мерките за сигурност.

Защита от други затворници

Освен това, персоналът на затвора не трябва да ви поставя в контакт с хора, които биха могли да ви тормозят, нападнат или наранят, например, като ви настанява в една и съща килия с тях. Също така, те трябва да правят всичко възможно, за да предотвратят евентуални конфликти между вас и другите затворници. Ако има конфликт, администрацията на затвора трябва да го разследва обстойно и да предприеме действия за предотвратяване на други подобни конфликти в бъдеще.

Вашите задължения като затворник

Не само администрацията на затвора и персоналът са отговорни за вашата безопасност. Като затворник, вие имате задължението да предупреждавате персонала на затвора, ако смятате, че сте в опасност или може да възникне конфликт между вас и други затворници.

Ако смятате, че ви тормозят служители на затвора, можете да подадете жалба до директора на затвора, прокурора или административния съд. Ако сте пострадали от насилие или друго престъпление, извършено от служители на затвора, трябва да се оплачете в прокуратурата. 

Какви нарушения на човешките права може да възникнат?

Ако администрацията на затвора не изпълни задължението си да ви защити, това може да доведе до нарушаване на забраната за изтезания, нечовешко или унизително отношение или дори на правото на живот.

Ако не успеете да предотвратите конфликт като пропуснете да уведомите за него служителите на затвора, когато това уведомяване е било възможно, претенцията ви, че служителите не са ви защитили може да е неуспешна, особено, ако те не е имало как да знаят за този конфликт. В тази ситуация служителите не могат да бъдат изцяло отговорни за вашата безопасност и нарушаването на вашите човешки права.

Относно раздела

В този раздел можете да прочетете повече за отговорностите на администрацията на затвора да осигури безопасността ви, както и за вашите задължения да се предпазвате от потенциални конфликти с други лишени от свобода. В разделът, също така, се разяснява в какви ситуации какви нарушения на правата на човека могат да възникнат. За повече информация относно употребата на сила от страна на служителите на затвора, вижте раздел поддържане на реда в затвора.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×