Всеки има право на хуманно и достойно отношение. Това означава, че агентите на държавата не само трябва да избягват да ви третират по нечовешки или унизителен начин или да ви измъчват, но също така трябва активно да предотвратяват и да разследват случаите, когато някой друг е осъществил такова третиране.

Научете повече за:

Задължение за човешко и достойно отнасяне

Някои условия в ареста или затвора (например условията във вашата килия, осигуряването на светлина и препълненосстта) или действията на държавните служители (като например използването на сила или обиските), ако не са подходящи или не се извършват правилно, може да причинят физическа болка или усещане, че сте били унизени. Правата на човека забраняват на държавните институции или длъжностни лица да ви причиняват такова страдание по всяко време и във всяка ситуация. Нарича се забрана за нечовешко или унизително отнасяне или в най-тежките случаи - изтезание.

Някои ограничения на вашите права няма да причинят непосредствен ефект.

пример Въпреки че имате право на подходящо осветление в килията си, един ден с лошо осветление обикновено няма да ви причини големи неудобства. Но четири месеца в полутъмни условия може сериозно да навреди на емоционалното ви състояние или потенциално да увреди зрението ви.

За да се установи, че някой е бил третиран нечовешки, унизително или дори измъчван, трябва да е налице известно минимално ниво на страдание, което му е причинено. Само неудобството, дори да трае определен период от време, няма да се счита за нарушение на забраната за нечовешко или унизително отнасяне. Следователно, дали е налице нарушение на вашите права и дали ефектът от определена ситуация е толкова тежък за вас лично, че нарушава вашите права, винаги трябва да се преценява конкретно.

Критерии за преценка

Ситуациите, при които условията могат да се считат за нечовешки или третирането унизително, може да се различават при различните хора. Ситуацията, която е напълно нормална за един човек, може да бъде унизителна за друг. Поради това е важно да се оценява поотделно всяка отделна ситуация, като се вземат предвид характеристиките на третирането и засегнатото лице, като например:

  • Неговите/нейните възраст, пол, здравословно състояние и др.Неговите/нейните възраст, пол, здравословно състояние и др.

пример Например, държането в студена килия за известно време може да причини незначителни неудобства на здрав човек; но по-дълъг период на държане при студена температура може да причини сериозно страдание и увреждане на възрастен човек в лошо здравословно състояние.

пример Когато се предоставя месо на лице, което няма специални хранителни потребности, това не би следвало да му причинява унижение. Но принуждаването на човек, чиито религиозни убеждения забраняват да яде месо, най-вероятно не само ще наруши неговата/нейната свобода на религията, но и ще му причини унижение и морално страдание.

  • Условията и ефекта от третирането и пр.

пример Ако пълният обиск се извършва без видима причина, но само веднъж, в условията на уединение, от служител от същия пол, е малко вероятно да наруши забраната за унизително отнасяне. Ако обаче този обиск се извършва всеки ден в продължение на един месец, без видима причина, той най-вероятно ще причини сериозно унижение. По подобен начин, ако пълен обиск се извършва само веднъж, но се прави публично, той най-вероятно ще причини сериозно унижение и ще се счита за унизителен.

  • Продължителността и честотата на третирането и пр.

пример Ако двама души споделят една малка килия с две легла, които едва се вместват в нея, но в допълнение имат достъп до по-голяма обща стая през по-голямата част от деня, това най-вероятно няма да наруши забраната за нечовешко отнасяне. Ако обаче тези хора са принудени да прекарват 23 часа на ден за продължителен период от време, в килия, в която няма място за сядане или да направят няколко крачки, това може да причини тежки психически и физически страдания.

Използване на сила

Съществуват строги условия за всяко използване на сила. Преди всичко, тя следва да се използва само когато е строго необходимо за да се предотврати опасност или за да се осигури реда. За тези условия прочетете повече за използването на сила.

По принцип всяко използване на сила, което не е строго необходимо, ще се счита за нарушение на забраната за нечовешко отнасяне или дори изтезание. Дори използването на лека физическа сила може да наруши правата на човека, ако накърнява човешкото достойнство.

За да се прецени дали правата на дадено лице са били нарушени чрез използване на сила, в допълнение към общите критерии по-горе е важно също така да оценим поведението на задържаното лице или на лишения от свобода, опасността, която той/тя представлява, и дали използваните мерки не са прекомерни за предотвратяването на това поведение.

пример Повтарящото се нанасяне на удари на задържан с белезници или затворник, който се прехвърля в друга сграда и не се противопоставя физически на прехвърлянето, ще наруши забраната за нечовешко отнасяне. Обаче повалянето и поставянето на белезници на задържан или на затворник, който се бие с друг, най-вероятно няма да наруши забраната срещу нечовешко отнасяне.

Ако използването на сила от държавен служител е причинило нечия смърт, прочетете повече за правото на живот.

Задължение за разследване

Администрацията на затворите или другите компетентни органи, които отговарят за задържането ви, са задължени да предотвратяват и надлежно да разследват всички случаи, при които може да сте били третирани нечовешки, унижавани или дори изтезавани от служители на затворите, служители на арестите или други затворници. Въпреки че държавата не може да бъде държана пряко отговорна за самото третиране в тези ситуации, тя трябва надлежно да разследва вашите оплаквания за лошо третиране или нечовешки условия и да предотвратява тяхното възпроизвеждане в бъдеще. Ако не изпълни това задължение, държавата ще се счита за нарушила забраната за изтезание или нечовешко или унизително отнасяне.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×