Всеки има право на живот. Това означава, че агенти на държавата трябва не само да се въздържат от отнемането на живот, което не е необходимо, но трябва също така активно да го защитават и да разследват всеки случай на неестествена смърт. 

Това означава, че:

  • Aгентите на държавата могат да използват смъртоносна сила в много редки случаи, които следва да са изключителни и само когато това е абсолютно необходимо
  • В случаите, в които агенти на държавата са наясно, че нечий живот е или може да бъде подложен на риск, те следва да предприемат всичко, което е разумно възможно, за да го защитят
  • Aко нечий живот е бил отнет, държавата има задължение да разследва това

Научете повече за:

Използване на смъртоносна сила от агенти на държавата

Общи принципи

По принцип, агенти на държавата като полицията, служителите в затворите или граничните служители не могат да използват смъртоносна сила, докато изпълняват ежедневните си задължения. В някои изключителни случаи обаче те могат да бъдат принудени да използват смъртоносна сила, за да предотвратят по-големи щети. На агентите на държавата може да бъде разрешено да използват смъртоносна сила, но само в следните ситуации:

  • За да защитят друго лице от противозаконно насилие
  • За да осъществят законен арест
  • За да предотвратят бягство на лице, което е законно задържано
  • За да потушат бунт или метеж

пример Надзирател в затвора може да използва пистолет срещу някой, който се опитва да избяга от затвора и да застраши други хора. Но надзирателят няма право да използва пистолет срещу някой, който отказва да бъде прехвърлен на друго място, но не застрашава живота или здравето на никой друг.

Процедурата за използване на смъртоносна сила трябва да бъде предписана в националното законодателство и агентите на държавата трябва стриктно да спазват тези правила. 

Критерии за преценка 

Смъртоносната сила може да се използва само когато е абсолютно необходима и трябва да бъде строго пропорционална на опасността, която лицето представлява! Ако използването на сила е довело до смъртта на някого, държавата ще трябва да докаже, че:

  • Са били налице някои от гореспоменатите легитимни цели
  • Не е имало други ефективни средства за разрешаване на ситуацията
  • Използването на смъртоносна сила е било съразмерно на нарушението, което е извършено и на заплахата, която лицето е представлявало (например, че пистолетът не е бил използван само за да се предотврати започването на юмручен бой с друго лице, или че лицето, което се е опитвало да избяга от законен арест, е можело да причини сериозно увреждане на някой друг)

Държавата може да бъде държана отговорна, независимо дали нейните агенти са причинили пряко или непряко смъртта на някого и дали са възнамерявали да убият лицето. Следователно, смъртоносната сила трябва винаги да се използва внимателно и след подходящо планиране, когато е възможно, като се вземат предвид рисковете за всички останали лица.

 Ако агенти на държавата не спазват тези правила когато използват смъртоносна сила и това доведе до смърт на някого, правото на живот най-вероятно ще бъде нарушено.

Задължение за защита на живота

Когато държавните органи знаят или би трябвало да знаят, че рискът за живота на някой е реален и непосредствен, те трябва да предприемат всички необходими и разумни действия, за да избегнат този риск.

пример Полицейските или затворническите служители трябва да преместят задържан от килия, ако други съкилийници го нападнат или са отправили реални смъртни заплахи срещу него.

Особено внимание трябва да се обърне на лица, държани под стража, като задържани или затворници, тъй като държавата ще трябва да даде обяснения в случай на тяхна смърт.

пример Ако задържаният е сериозно ранен или показва признаци на самоубийство, но не получава медицинско или специализирано внимание и умира, в резултат на това най-вероятно ще е налице нарушение на задължението на държавата да защитава живота.

Задължението за защита на живота обаче не означава, че властите трябва да предприемат действия, които не могат да бъдат разумно очаквани или да направят невъзможното за предотвратяване на загуба на живот.

Задължение за разследване

Прокуратурата има задължение да разследва надлежно случаите, при които член на вашето семейство, близък роднина или лице, с което имате близки отношения, е починал в ареста или затвора. Дори когато държавата не може да бъде държана пряко отговорна за смъртта в тези ситуации, тя трябва надлежно да разследва какво се е случило и да разбере дали някой носи отговорност за смъртта на члена на вашето семейство, близкия роднина или лицето, с което имате близки отношения.

Разследването трябва да започне незабавно и трябва да бъде цялостно и ефективно.

Ако държавата не разследва смъртта на члена на вашето семейство, близкия роднина или лицето, с което имате близки отношения, независимо от това дали нейни агенти са участвали в причиняването на смъртта, това ще се счита за нарушение на правото на живот.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×