Битови условия

Условията в затвора трябва да са такива, че да ви позволят да водите нормален живот във възможно най-висока степен. Трябва да се гарантира минимален жизнен стандарт, който да поддържа физическото и психологическото ви благополучие. Това означава, че трябва да се осигурят основни условия, като подходящо пространство, светлина, храна, дрехи и хигиена.

Въпреки че затворът лишава хората от тяхната свобода, затворниците не губят човешките си правата и запазват правото си да живеят живот, възможно най-близък до живота на свобода.  Престоят в затвора може да доведе до определено ниво на стрес и чувство на уязвимост. Следователно условията в затвора не трябва да причиняват или да допринасят за допълнително страдание.

Това означава, че физическите условия, като например пространството и температурата в килиите, трябва да бъдат подходящи. Персоналът на затвора трябва също така да осигури вашите основни потребности, като храна, дрехи, хигиена, достъп до светлина и чист въздух.

Относно този раздел

Този раздел на ръководството ще разясни какви са минималните стандарти на живот, които трябва да са налице, за да бъде осигурено вашето физическо и психическо благополучие. Освен това, той обяснява по какъв начин неподходящите условия на живот могат да доведат до нарушаване на вашите човешки права, като например нечовешко или унизително отношение.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×