затвори

Фактът, че сте в затвора, не означава, че губите човешките си права. Те трябва да се спазват, въпреки че сте лишени от свободата си. Това ръководство обяснява основните ви човешки права в затвора и как те трябва да бъдат гарантирани.

Основания за лишаване от свобода

Може да попаднете в затвора, ако:

  • Cъдът ви признае за виновни за извършването на престъпление и ви осъди да изтърпите наказание лишаване от свобода или
  • Cте задържани под стража по време на процеса и очаквате окончателното решение по вашия случай

Престъпленията, за които можете да бъдете осъдени на лишаване от свобода се съдържат в българския Наказателен кодекс. 

Лишаване от свобода и човешки права

В областта на правата на човека затворът и другите форми на задържане се считат за лишаване от свобода. Макар и лишен от свобода, докато е в затвора, човек не губи правата си. Затворниците имат право да живеят по начин, който се доближава до живота на свобода възможно в най-висока степен.  

Това означава, че можете да установявате приятелства, да поддържате контакт със семейството си, да работите и да учите, да гласувате на избори, да се чувствате в безопасност и да сте здрави. Държавата има задължението да гарантира това. Ето защо тя отговаря за условията на живот, медицинското обслужване, сигурността и други аспекти на живота в затвора.

За ръководството

Това ръководство обяснява при какви условия трябва да бъдат държани затворниците, как служителите на затвора трябва да се отнасят към лишените от свобода, какви трябва да са медицинските грижи, които получават затворниците, как затворниците могат да общуват с външния свят, както и вида на работата, религиозните и други дейности, в които те могат да участват. Той ще обясни също как затворниците могат да отправят оплаквания повъпроси, свързани с тяхното лишаване от свобода. За вашите права при задържане под стража, прочетете повече в раздел Задържане под стража.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×