Ролята на „куче пазач“

На медиите е поверена много важна роля: да информират обществеността по важни за нея въпроси и да създават платформа за обществен дебат, размисъл и внимателна преценка. Заради тази си роля на независимите и качествени медии се гледа като на „куче пазач“ във всяко демократично общество.

Специални права, свободи и закрила

Медиите работят в полза на обществото, като поддържат информираността на аудиторията и осигуряват това тя да подлага на критична оценка работата на правителството, политиците и другите хора, играещи важна роля в обществото. Затова на медиите са дадени повече свобода и закрила. Така, например, те могат да използват по-груби понятия в критиката си и да пазят в тайна източниците си.

Задължения и отговорности

Специалните права и свободи на медиите, обаче, не са неограничени, а освен това включват и задължения, и отговорности. Журналистите имат специална отговорност към обществеността да публикуват достоверна и проверена информация. Журналистическата свобода на изразяване също може да бъде ограничавана, ако бъде прекрачена границата на неприкосновеността на нечий личен живот или репутация. Например, когато публикуват подробности от личната сфера на човек, които не са относими към публичната дискусия или пък обвинения, които нямат фактически основания.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×