Обществена информация

Цялата информация, която се държи от държавните институции, освен ако не е красифицирана като тайна, трябва да бъде свободно достъпна за обществеността.

Искане

Ако искате от държавните институции обществена информация, която е общодостъпна, не трябва да обяснявате за какво ви е необходима тя. Информацията можете да поискате във всякаква форма – устно, писмено или електронно.

Прочетете повече за случаите, в които искате информация, която не е публично достъпна, а е тайна.

Срок за предоставяне

Ако поисканата информация не изисква допълнителни действия от страна на институцията, тя трябва да разгледа искането не по-късно от 14 дни след датата на регистрирането му. Информацията може да бъде предоставена устно, в писмена форма и където това е възможно – по електронен път.

Такси

Обществената информация се предоставя безплатно. Възможно е за предоставянето ѝ да са необходими разходи (напр. отпечатване на голям обем хартия), които трябва да се заплатят от заявителя.

Отказ и основания

Държавните институции не могат произволно да откажат достъп до обществена информация, която се намира при тях. Когато отказват такъв достъп, те трябва да сторят това с писмено решение, в което да посочат:

  • Oснованията, т.е. причините, въз основа на които отказват достъп до исканата информация
  • Правното основание за отказа, в това число посочване на нормата от закона, където то се съдържа
  • Редът и сроковете в рамките на които можете да обжалвате отказа, ако не сте съгласни с него

Как да се оплачете

ППрочетете повече за това как да се оплачете, ако ви е отказан достъп до обществена информация.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×