Достъп до информация

Правото да получавате информация е част от правото на свобода на изразяване. То дава право да получим информация от другите, която те желаят да я предоставят. Дава също право да се добива в някои случаи информация за решения от обществена значимост, взети от държавната администрация.

Достъпът до информация е важен по две причини:

  • Свързан е със свободата на изразяване и участието на гражданите в обществения живот. Без възможност за достъп до информация, като например чрез печатната преса, радиото и телевизията или пък социалните медии, хората не биха могли да се запознаят с различни гледни точки по въпроси, касаещи обществото и държавните политики. Хората имат нужда от тази информация, за да формират собствени мнения по въпросите и да ги дискутират. Ето защо достъпът до информация е особено важен за способността на медиите да създават форум за обществен дебат и да допринасят за дискусията по обществени въпроси.
  • Решаващ фактор е за това държавната администрация да е открита и достъпна, както и да гарантира, че тя работи в интерес на обществото. Обществото може да очаква правителството да предостави достъп до поне известно количество информация, която обяснява и оправдава политиките и действията ѝ. Пример за подобна информация е отговорът на въпроса защо властите са решили да продадат дадено държавно предприятие или по какъв начин планиран за строеж завод за преработване на отпадъци ще повлияе на околната среда.

Искане на информация от държавните институции

Като граждани имате правото на достъп до поне определена информация за решенията от обществена важност, които взема държавната администрация. Прочетете повече за това как да искате достъп до обществена или информация с ограничен достъп по-долу, както и как да подадете оплакване, когато искането Ви е отхвърлено без достатъчни и без валидни основания.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×