свобода на изразяване и медии

Всеки има право да изразява своето мнение и идеи, както и да споделя информация, в каквато и да е форма. Сред човешките права тази свобода е позната като свобода на изразяване. Тя възпира държавата или други хора да упражняват цензура над някого. Свободата на изразяване може да бъде ограничавана само въз основа на много сериозни причини.

Свобода на изразяване и Демокрация

Свободата на изразяване е важно човешко право, без което едно общество не може да се нарече демократично. Тя позволява свободната обмяна на идеи, мнения и информация и по този начин способства за това членовете на обществото да формират свои собствени мнения върху теми от обществено значение. Ето защо свободата на изразяване е в услуга на обществения дебат. Тя подпомага изграждането на свободни и независими медии, информирано гражданство и прозрачното функциониране на държавата. 

Ограничения

Свободата на изразяване е широкообхватна, но все пак не е безгранична – тя може да бъде ограничавана. Това е допустимо, когато нарушава правата на друг индивид или утвърдени обществени ценности. В подобни ситуации държавата може законно да ограничи или накаже слово, което причинява вреда другиму. Примери за подобна вреда са нарушаването на чуждия личен живот, клеветата, речта на омразата, обидата, порнографията, увреждането на обществения ред и/или националната сигурност, разкриването на класифицирана информация и търговски тайни или пък нарушаването на авторско право.

Медии

Свободата на изразяване дава специални права, но и отговорности на медиите. Те имат за задача да информират обществото по въпроси от обществен интерес и така да създават важна платформа за публичен дебат, контрол и размисъл. Ето защо независимите медии и качествената журналистика са считани за „кучето пазач“ в едно демократично общество.

За това ръководство

Това ръководство разяснява принципните положения на правото на свобода на изразяване и случаите, в които това право може да бъде законно ограничено. Той също така обръща внимание на взаимоотношението на свободата на изразяване с други теми като защитата на личната сфера, клеветата и езикът на омразата. В допълнение, той помага на читателя да разбере специалните права и свободи на медиите, както и правото на отделния гражданин на достъп до публична информация. Специалната секция Как да се оплачем помага на читателя да разбере какво може да бъде сторено там, където е налице потенциално нарушение на човешки права.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×