Свидетел

Като свидетел в наказателен процес от вас се иска да дадете показания за информацията, която имате и която е полезна за процеса. Ако сте призован като свидетел вие сте длъжен да се явите по тази призовка и да отговаряте на въпросите пред съда.

Когато сте призован да дадате показания като свидетел, явяването ви в посочения час и дата е задължително по закон. Вие сте задължен да отговорите честно и искрено на всички въпроси, които ви задават.

Има две изключения, в които можете да откажете да отговаряте на въпроси:

  1. Можете да откажете да давате показания срещу себе си или срещу своя партньор и своите роднини
  2. Можете да откажете да разкривате информация, която е защитена като професионална тайна. Това е само когато сте защитник/повереник или преводач при срещите на адвоката с обвиняемия 

Ако поради вашето свидетелство вашата безопасност или тази на членовете на вашето семейство е в опасност, държавата е длъжна да ви защити.

Правата на човека в наказателното производство

Ако само давате показания като свидетел в наказателното производство, а не като пострадал или обвиняем/подсъдим, изходът от производството не ви засяга пряко. Това означава, че въпреки че сте присъствали на съдебния процес за да свидетелствате, вие не сте участник в наказателното производство. Поради това правото на справедлив процес не се отнася до вас. 

Държавата все пак трябва да защити живота и здравето ви, личния и семейния ви живот и други права, които могат да бъдат засегнати от факта, че помагате за разрешаването на престъпление.

Следователно участието в наказателното производство може да засегне вашите човешки права. Например:

  • Bашето право на личен и семеен живот
  • Bашето право да не се самоуличавате
  • Bашето право на живот или защита от нечовешко отнасяне в случай на реална опасност

пример Ако сте принудени да отговаряте на въпроси, които инкриминират вашия съпруг/съпруга, това може да наруши правото ви на семеен живот. Или, ако сте свидетел и съществува реална опасност за вашия живот поради вашето свидетелство, неоказването на подходяща защита може да доведе до нарушаване на вашето право на живот.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×