Пострадал

Ако сте претърпели физически или неимуществени вреди в резултат от престъпление или ако имуществото ви е повредено или изгубено, имате право да бъдете признат за пострадал в наказателното производство.

Статут на пострадал

Статутът на пострадал се предоставя с решение на органа на досъдебното производство и ви дава права да:

  • Участвате в наказателното производство
  • Искате обезщетение за вредите, които са ви причинени 

Като пострадал вие имате някои основни права в наказателния процес, като правото на независим и безпристрастен съд, правото на решение в разумен срок, правото на мотивирано решение и правото да присъствате на съдебните заседания.

Правата на човека в съда

Вашето участие в наказателния процес може да засегне много от вашите човешки права, като например правото на справедлив съдебен процес, правото на личен и семеен живот или дори вашето право на живот. 

пример Ако като пострадал сте подпомогнали разследването на сериозно престъпление и поради това има опасност за вашия живот, неспособността да бъдете защитен може да доведе до нарушаване на вашето право на живот. Освен това, ако съдебният процес е продължил неразумно дълго и вие не сте допринесли за забавянето, това може да доведе до нарушение на вашето право на справедлив съдебен процес.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×