Подсъдим

Когато сте обвинен в извършване на престъпление, вие сте „подсъдим“, а обвинението срещу вас ще бъде разгледано в наказателно производство. На фазата на разследване вас ви обозначават като „обвиняем“ или лице, срещу което е образувано наказателно производство.

Като подсъдим в наказателно производство имате най-широк набор от права и гаранции. Те са предназначени да гарантират, че няма да бъдете осъден поради влияние и интересите на някой друг или без да имате възможност да оспорите доказателствата срещу вас и да представите своите собствени обяснения.

Някои от тези права се отнасят до целия наказателен процес. Това означава не само съдебните заседания, но и частта от наказателния процес, преди делото да бъде изпратено на съда. Примери за тези права включват правото на адвокат, правото на мълчание или презумпцията за невинност.

Право на справедлив съдебен процес

Правото на справедлив съдебен процес включва редица изисквания за гарантиране на справедливостта на наказателното производство. В основната си част тези права гарантират, че:

  • Вие знаете престъплението, в което сте обвинен 
  • На вас са ви дадени достатъчно възможности да подготвите и представите своята защита и да оспорите доводите и доказателствата на прокурора 
  • Вас не могат да ви насилят или подведат да направите самопризнание, което вие не искате да направите 
  • Съдебният процес не е неразумно дълъг и е достъпен и открит за публиката

Като подсъдим в наказателно производство вие също имате определени задължения, които трябва да изпълнявате, за да се гарантира справедливостта на вашия процес. Трябва да изпълнявате тези задължения, в противен случай впоследствие може да нямате основание да твърдите, че вашите права на справедлив съдебен процес са били нарушени.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×