Процесуалните изисквания гарантират, че: 

  • Hа вас ви е дадена възможност да участвате по значим начин в съдебното производство
  • Cъдебното производство е ефективно
  • Cъдебният процес е открит за обществен контрол

Гаранции

Съществуват редица гаранции, които осигуряват, че сте в състояние да разберете какво се случва във по вашето дело и да представите аргументите си на съда при равни условия с опонента си. Тези гаранции обхващат целия процес, като се започне от правото ви да използвате езика, който разбирате, до вашите права в процедурата по обжалване, където е приложимо.

Правото на справедлив съдебен процес изисква също така съдебният процес да бъде бърз и ефективен. Това означава, че процесът и съдебното решение по принцип трябва да бъдат достъпни за обществеността. Решението трябва да съдържа достатъчно мотиви за вас и обществото да разберете защо съдът е решил делото по един или друг начин.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×