Доказателства

Окончателното решение по вашето дело трябва да се основава на доказателства. Държавната институция трябва да събере достатъчно доказателства, за да докаже, че сте извършили правонарушението, в което сте били обвинени.

Доказателствата във вашия случай могат да включват веществени доказателства, документи, всякакъв вид записи, свидетелски показания и т.н. Представените пред съда доказателства трябва да са от значение за вашия случай и трябва да са законно събрани. Всякакво доказателство, получено чрез изтезания или заплахи за живота или здравето на вас или на друго лице, не може да бъде използвано в съда.

Също така можете да представите вашите доказателства и да призовете свидетелите си в съда. Трябва да имате възможност да представите вашите доказателства при равни условия с държавната институция.

Неспазването на тези правила може да наруши правото ви на справедлив съдебен процес.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×