Административнонаказателно производство

Можете да използвате адниминстративнонаказателното производство ако не сте съгласни с административно наказание, дадено ви от държавна институция. Можете също да бъдете призовани в съда, ако сте обвинени в административно нарушение, което трябва да бъде разгледано направо от съда.

Обвинение

Ако сте обвинен в административно нарушение, това означава обвинение в нарушаване на закона, което не е достатъчно сериозно, за да бъде считано за престъпление.

пример Например, полицията може да ви е обвинила в превишаване на скоростта или Националната агенция за приходите може да ви е обвинила в незначително неплащане на данъци.

Вашето дело ще бъде разгледано в административнонаказателно производство, което е подобно на наказателно производство. Административното нарушение се различава от престъплението по това, че се смята за по-малко сериозно.

Обжалване или призоваване в съд

Има две ситуации, които могат да съставляват административнонаказателно производства:

  1. Когато искате да обжалвате административно наказание. Ако не сте съгласни с административно наказание, наложено ви от държавна институция, можете да обжалвате това решение в административнонаказателно производство. За да направите това, трябва да следвате първоначално стандартната процедура на обжалване първи.
  2. Когато сте призован пред съд.  Някои административни нарушения трябва да бъдат разгледани направо от съда. В такава ситуация държавната институция сезира съда с вашия случай. На свой ред съдът ще ви призове да участвате в процеса. Ако след съдебния процес не сте съгласни с резултата и искате да обжалвате решението на съда, можете да го направите в висшестоящия съд. Прочетете повече за обжалването.

Право на справедлив съдебен процес

Основните права и гаранции, които имате при административнонаказателното производство, се наричат право на справедлив съдебен процес.

Съществуват редица съществени гаранции за справедлив съдебен процес, които се прилагат по отношение на административнонаказателните производства по същия начин както в наказателния процес. Тези гаранции включват равенството на страните по делото (вие и държавната институция), правото на защита и правото да се представят доказателства. Някои гаранции обаче могат да се прилагат по-малко строго, отколкото в наказателния процес. Стандартът, приложим за всеки отделен случай, зависи от тежестта на нарушението и наказанието, което може да бъде наложено.

пример Ако сте обвинен в превишаване на скоростта вие подлежите на наказание от административен орган, а не директно от съд, за разлика от случаите, в които сте обвинен в дребно хулиганство.

За този наръчник

Това ръководство ще ви обясни само какви гаранции имате, когато делото ви бъде разгледано от съда.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×