Процесуалните изисквания гарантират, че:

  • Hа вас ви е предоставена възможност за смислено участие в съдебното производство 
  • Cъдебното производство е ефективно
  • Cъдебното производство е открито за публичен контрол

Държавата като опонент

Вашият опонент в административния съд е държавата, за която винаги се смята, че е в по-добро положение от вас. Поради това вътрешноприсъщо неравенство административният съд има допълнително задължение да разкрие истината във вашия случай по обективен начин. 

Гаранции

Има редица гаранции, за да е сигурно, че ще бъдете в състояние да разберете какво се случва по вашето дело и да представите аргументите си на съда при равни условия с държавата. Тези гаранции обхващат целия процес, започващ от вашето право да използвате език, който разбирате, до вашите права в процедурите по обжалване, когато те са приложими.

Правото на справедлив съдебен процес изисква също така съдебният процес да бъде бърз и ефективен. Съдебното производство и решението трябва като цяло да са достъпни за публиката. Решението трябва да съдържа достатъчно мотиви за да можете вие и членовете на обществото да разберете защо съдът е решил делото по този начин.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×