съд и справедлив процес

Отиването на съд може да се окаже страшно, особено ако не знаете вашите права и задължения. Това ръководство обяснява вашите човешки права в съда и как те трябва да бъдат гарантирани.

Възможно е да има различни ситуации, при които е необходимо да отидете на съд. Например, за да уредите финансов спор с друго лице или относно жалба срещу решение на правителствена институция. Освен това може да бъдете подсъдим, жертва или свидетел в наказателен процес.

Право на справедлив процес

Всяко съдебно производство трябва да следва справедлива и еднаква процедура за всички страни, независимо от това дали решението на съдията и изходът от производството са благоприятни за тях или не. В областта на правата на човека този набор от права се нарича право на справедлив съдебен процес. Основните права, гаранции и задължения, които имате в съда, се съдържат в този набор от права. Прочетете повече за правото на справедлив процес.

За това ръководство

Това ръководство обяснява човешките права в различните видове съдебни производства. Изучаването на правата и задълженията, които ви гарантират справедлив процес, може да ви помогне да се подготвите за предстоящото производство или да оцените производството, в което в момента участвате. То може да ви осведоми с потенциалните нарушения на правата ви и да ви помогне да разберете как да ги защитите, когато мислите, че вашите права са били нарушени.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×