Всеки, навсякъде

Всички хора имат човешки права. Тези права не възникват поради вашата националност, раса, пол, сексуална ориентация или богатство. Понякога хората мислят, че само тези, които не са направили нищо лошо, имат човешки права и че други не ги заслужават. Това не е вярно. Някои права могат да бъдат ограничени понякога, но правата на човека като такива не могат да бъдат отнети от никого.

пример Ако сте извършили престъпление и сте нанесъл вреда на някого, вие можете да попаднете в затвора и да изгубите свободата си, което е част от вашето наказание. Но вие не можете да бъдете пребиван, подлаган на глад или наричан с лоши имена.

Балансиране на правата

Правата на човека могат да бъдат ограничавани. Някои от вашите права и свободи могат да бъдат ограничавани, за да се защитят правата и свободите на другите и в по-широката полза за останалата част от обществото.

пример Ако извършите престъпление и нанесете вреда на някого, вие можете да бъдете попаднете в затвора за наказание и да изгубите свободата си. Има само няколко права, които никога не трябва да бъдат ограничавани. Това са забраната за изтезания и свободата от робство. Изтезанията и поробването не могат да бъдат оправдани при никакви обстоятелства.

Ограничения

Човешките права не могат да се тълкуват, че можете да правите всичко, което искате. Те могат да се обяснят най-добре с твърдението, че вашите свободи свършват там, където започват правата на някой друг. Вашите интереси и права трябва да бъдат балансирани с тези на други хора и трябва да се намерят компромиси.

пример Не можете да провеждате неразрешена демонстрация на улицата като по този начин пречите на други хора, които са на път за работа. Това не означава, че не можете да демонстрирате изобщо, или че правата на другите да ходят на работа са по-важни. Но във всяка ситуация интересите на различните хора трябва да бъдат оценявани и балансирани. Държавата трябва да предостави на оправомощената институция възможност да прави това.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×