Държавата е основният пазител на правата на човека и има властта да вземе необходимите мерки за защита на вашите човешки права. Ето защо тя е тази, която носи отговорност, когато нещо ви се е случило.

Ситуация, която води до нарушаване на човешките права, може да възникне в следните случаи:

Нарушение от държавата

Нарушение на човешките права може да бъде извършено от хора, които работят за държавата, а поведението им се счита за поведение на държавата. Тези дейци могат да бъдат много видове: служители на правителствени и общински институции, полицаи, прокурори, съдии и др.

пример Вашето право на справедлив съдебен процес е нарушено, ако съдия не ви е позволил да представите доводите си пред съда в ситуация, при която законът предвижда, че трябва да имате такова право, а другата страна получила такава възможност. В тази ситуация държавата е нарушила правата ви директно, защото съдът (и съдията) са част от държавата.

Отказ от страна на държавата за защита

Държавата не ви е защитила когато е имала такова задължение. В този случай проблемът може да е възникнал проблем между вас и друго частно лице, в което държавата е трябвало да се намеси, за да ви защити, но тя е пренебрегнала това си задължение.

пример Ако сте атакувани на улицата, държавата е отговорна за разследването на това престъпление и наказването на отговорното лице чрез полицията и прокуратурата. Важно е да се разграничи, че поведението на нападателя е престъпно деяние, но не е нарушение на човешките права. Ако полицията не разследва по подходящ начин това престъпление и в резултат вие сте останали без помощ, това би било нарушение на правата на човека.

важно Не всеки обмен на отрицателни емоции с друг член на обществото е задължително да доведе до ситуация, водеща до нарушаване на човешките права. От държавата не се изисква да се намесва във всяка подобна ситуация.

пример Може да бъдете обидени или наранени от грубостта на съседа или ако не се съобразят с искането ви да се държат по-тихо. Държавата обаче обикновено не се намесва в такава ситуация и това няма да доведе до нарушаване на човешките права.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×