Правата на човека се състоят от различни права и свободи. Тези права и свободи тематично могат да бъдат обособени в две основни групи: граждански и политически права и социални и икономически права. Всички права на човека обаче са взаимозависими и взаимосвързани: лишаването от едно право може също да окаже неблагоприятно влияние върху упражняването на другите.

Граждански и политически права

Гражданските и политическите права защитават най-вече хората от държавната власт и неоправданата намеса в техния живот. Те основно гарантират, че вие можете да живеете безопасно в обществото и да участвате в обществения живот. Ето защо държавата трябва да защитава и гарантира пълното зачитане на всички граждански и политически права.

Икономически и социални права

Икономическите и социалните права гарантират, че на всеки човек са предоставени условията, при които той/тя е в състояние да посрещне основните си икономически и социални потребности. Те са много тясно свързани с нашето благополучие. Държавите трябва да предприемат необходимите стъпки за пълно реализиране на икономическите и социалните права.

В някои случаи обаче защитата и гарантирането на тези права изискват много ресурси, които някои държави може да нямат. Липсата на ресурси обаче не дава право на тези държави на пасивност и безкрайно отлагане. Държавите имат задължението да защитават и осигуряват тези права на възможно най-висок стандарт в рамките на своите средства и трябва да показват готовност да постигат все по-добра защита.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×