Човешките права защитават живота ни и телата ни от увреждане, което ни позволява да живеем като свободни хора и да осъществяваме различни дейности - да изразяваме себе си, да научим нова информация, да се срещаме с приятели и съмишленици и т.н.

За да се предоставят реални и практически права на човека, държавите се ангажират да ги поясняват и защитават чрез приемането на необходимите закони.

В България правата на човека в тяхната най-основна форма са залегнали в Конституцията на Република България. Но има и други закони, които допълнително поясняват какво означава всяко право, както и какво е позволено и какво е забранено.

пример Конституцията предвижда в член 43, че всички граждани имат право да се събират мирно и без оръжие на събрания и манифестации. Но Законът за събранията, митингите и манифестациите от 1990 г. установява конкретния механизъм, чрез който гражданите могат да упражняват правото си на мирно събрание, без да нарушават правата на други граждани, които също имат права.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×