Задържане под стража

В някои ситуации лице, което е обвинено в извършване на престъпление може да бъде задържано под стража. Но задържането под стража трябва да бъде осъществено законосъобразно и със зачитане на правата на човека.

Задържането под стража означава, че сте задържан, докато полицията разследва престъплението и може да продължи по време на съдебната фаза. Дали да ви задържат трябва да се реши от съда. Можете също така да бъдете задържан когато съдебният процес вече е започнал. Тогава решението да ви задържат се взема от същия съд, който решава делото ви. В България задържането се осъществява в следствен арест.

Можете да бъдете задържан под стража, ако съдът сметне, че има основателна причина за това. Основанията за задържането ви трябва да бъдат ясно разписани в закона. В България те са предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. По време на задържането ви Вие сте лишен от свобода и може да се чувствате особено безпомощни и уязвими. Задържането се счита за най-рестриктивната мярка за неотклонение в досъдебното производство. Следователно решението да се задържа някой не трябва да се взема лекомислено. Как можете да знаете дали то е осъществено на законни основания и следвайки правилните процедури?

За това ръководство

Това ръководство ще обясни защо и как можете да бъдете задържани под стража, основните права, които имате, когато сте задържани, къде ще бъдата задържани, как трябва да бъдете третирани и какво трябва да се случи с освобождаването ви. Той също така ще обясни как можете да се оплачете за нарушения, свързани с вашето задържане.

Този сайт използва бисквитки. Научете повече

×